Waar wij voor staan

De balans vinden tussen werkbelasting en belastbaarheid, de juiste verhouding tussen werk en beloning. Dit besef dringt steeds meer door en wordt het speerpunt om iedereen bij werk te betrekken. Daarbij hanteren we de volgende principes: 

Uitgaan van de positieve instelling van mensen, door oog te hebben voor hun mogelijkheden en tekortkomingen. Het bevorderen van een goede werksfeer met solidariteit om samen een doel te bereiken.

Oudere werknemers zijn belangrijk voor hun kennis en ervaring. Kennis dreigt verloren te gaan door vergrijzing van de beroepsbevolking. Kennisuitwisseling en samenwerking in de praktijk is nodig om jonge onervaren medewerkers in de voetsporen van oudere medewerkers te laten treden en zo een kans te geven.

Personen die door een handicap vastlopen in werk of geen kans krijgen, verdienen hulp. Onze aanpak begint met acceptatie en draagvlak bij partijen als basis voor een beter toekomstperspectief.

Een gezonde toekomst van het bedrijfsleven hangt ook af van een gezonde en positieve instelling. Het kan gaan om details die direct resultaten opleveren in de werksfeer en productiviteit. Soms gaat het om investeringen zoals scholing, training, interventie en soms zelfs intensieve coaching op de werkplek. Een investering, die met een duidelijke beargumentering en calculatie, zich snel terugbetaalt!


© 2012 - 2018 Acces Arbeidsdeskundigen