Arbeidsdeskundige toets

Dossierstudie door arbeidsdeskundige in hoeverre voldaan wordt aan de Wet Verbeterde Poortwachter.

De tijdens de ziekteperiode al ondernomen acties en  verslaglegging, worden door ACCES getoetst aan de richtlijnen van de WVP (Wet Verbeterde Poortwachter).

Kan ook aan de orde komen om de geschiktheid van gevonden of geopperde werkplek vast te stellen. 

Bovendien kan een arbeidsdeskundige toets gebruikt worden als NUL-meting of acceptatietoets b.v. bij wisseling van arbodienst of overname personeel, deelname aan een fonds of verzekering.

© 2012 - 2018 Acces Arbeidsdeskundigen