Arbeidsdeskundig expertise onderzoek

Arbeidsdeskundige interventie met werkplekbezoek en gesprekken op locatie om - met gezag - vast te stellen in hoeverre
*werkzaamheden van de werknemer ja dan nee passend zijn,
*passend gemaakt kunnen worden,
*andere passende mogelijkheden aanwezig zijn en 
*in hoeverre bemiddeling naar een andere werkgever aan de orde is.


Alle noodzakelijke stappen en contacten passeren de revue, om arbeidsmogelijkheden af te wegen binnen een kort tijdsbestek.

© 2012 - 2018 Acces Arbeidsdeskundigen