Werkscan

Met deze scan wordt van werkenden (periodiek) een beeld verkregen van hun werkvermogen. Dit is de balans tussen de eisen van het werk en de belastbaarheid nu en in de naaste toekomst. Bespreken hiervan levert haalbare adviezen op, die een leidraad en stimulans vormen om de balans te verbeteren of te herstellen.

De beroepsgroep maakt hierbij gebruik van een door Astri ontwikkeld instrument met een vragenlijst, waarin ook vragen uit de WAI (work ability index) zijn opgenomen.

 

© 2012 - 2018 Acces Arbeidsdeskundigen