Verzuim preventie

In deze tijd is ieders inbreng vereist en dient de productiviteit naar een hoger niveau getild te worden, maar wel op een verantwoorde manier. Dat vraagt om een zorgvuldige afstemming!

Er liggen gevaren op de loer! De vergrijzing van de beroepsbevolking, verkeerde leefgewoonten, slechte conditie, verslaving, overgewicht, miskenning van ongezonde werkomstandigheden en structurele overbelasting, toenemende werkdruk, ook onder de jonge werknemers. ACCES ziet deze aspecten in de dagelijkse praktijk. Vaak niet tijdig onderkend en zelfs ontkend. Deze aspecten vormen  toenemende knelpunten en vaak oorzaak van uitval in werk.

ACCES gaat deze problemen te lijf met een doelgerichte aanpak en werkt hiervoor samen met andere professionals, maar waakt ook over een effectieve aanpak.  

De aanpak richt zich op voorlichting en training met uiteindelijk doel om een betere gezondheid na te streven, hierover openheid te creëren en deelname aan het werkproces te bevorderen.

© 2012 - 2018 Acces Arbeidsdeskundigen