Attentie5 Augustus 2014

POORTWACHTER IN ESSENTIE

De Wet Verbetering/ Verbeterde Poortwachter is een product van de terugtrekkende overheid ofwel de privatisering. In kort tijdsbestek is de wetgeving van de verzorgingsstaat aangepast en wordt meer aan partijen zelf overgelaten. UWV toetst de toepassing aan de wettelijke regels om de instroom in de aangescherpte WIA te beperken.

Lees meer

17 Juli 2014

Wet Verbeterde Poortwachter

POORTWACHTER

Lees meer

17 Juli 2014

Financiele verplichtingen zieke werknemer

KOSTEN VAN VERZUIM

Lees meer

© 2012 - 2020 Acces Arbeidsdeskundigen