WET PARTICIPATIE

De Wet Participatie is vanaf 1 januari 2015 van kracht. Er is een grote slag te maken. De verantwoordelijkheid van de re-integratie/ deelname van iedereen aan het maatschappelijk verkeer en primair in betaald werk, komt bij de Gemeenten te liggen. De Gemeente moet uit een toegewezen budget de klus gaan klaren, aandacht voor iedereen en iedereen de plaats geven waar hij tot zijn recht kan komen. Deze verschuiving maakt veel partijen wakker, die hun rol ook in deze nieuwe sitautie willen opeisen. De vraag is hoe het best dit doel bereikt kan worden. Wij geloven alleen in persoonlijke en kleinschalige zorg in de nabijheid van de klant. Onder het motto: de verantwoordelijkheid maar ook de zorg in de buurt!

© 2012 - 2018 Acces Arbeidsdeskundigen