Bedrijfsscan

verborgen rechten

Het doorlichten van het personeelsbestand en toetsen van wettelijke regels en subsidies. Hieruit komt naar voren welke (verborgen) rechten er nog zijn voor werkgever op premieteruggaaf, subsidie, kortingen op belastingen i.v.m. ziekte of leeftijd.

Zo'n scan wordt op basis van "no cure no pay" verricht.

nieuwe mogelijkheden

Met de komst van de participatiewet per 1 januari 2015 en de uiterste plicht om andersoortige inpassing in werk na te streven, legt een ingewikkelde taak bij Gemeenten en werkgevers neer. Het inventariseren van werk en mogelijkheden en bij elkaar brengen hiervan, vraagt arbeidsdeskundige inbreng en coaching. ACCES heeft geleerd om met de eerdere wajongadviesvoucher dergelijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt te analyseren en organiseren, maar ook als jobcoach wajongers hierin begeleid voor een duurzame inpassing. De daarin beoogde impliciete werkgelegenheid is een hot item!

© 2012 - 2018 Acces Arbeidsdeskundigen